Czy auto zakupione w tym samym województwie też trzeba przerejestrować?

Każdą transakcje zbycia lub nabycia pojazdu musisz zgłosić w odpowiednim wydziale komunikacji. Obowiązek przerejestrowania pojazdu wynika z art. 78 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Jeśli Twoje dane ulegną zmianie, również jesteś zobligowany do przerejestrowania pojazdu. Jeżeli samochód kupiłeś w tym samym województwie, np. warmińsko – mazurskim to również podlega przerejestrowaniu w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania nowego właściciela pojazdu.

Nawet, jeśli zamieszkujesz w tym samym mieście co sprzedający. Jako nowy właściciel, żeby przerejestrować samochód musisz złożyć złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup pojazdu
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za rejestrację
  • kartę pojazdu, o ile została ona wydana
  • dowód rejestracyjny
  • pośrednie dokumenty sprzedaży (gdy występują)

Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi Ci zarejestrowanie auta. Właściciele pojazdów powinni przy tym pamiętać, że poruszanie się po drogach pojazdami, które nie są zarejestrowane, jest zabronione.

Od 1 stycznia 2020 r. jeśli nie zawiadomisz urzędu o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni na właściciela nakładane są kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym). Abyś mógł uniknąć kar pamiętaj o załatwieniu spraw formalnych niezwłocznie po zakupie samochodu.

Każdy zakupiony przez Ciebie pojazd podlega rejestracji. Niezależnie od miejsca jego zakupu oraz miejsca Twojego zamieszkania. Dane właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym muszą się zgadzać ze stanem faktycznym.